πŸ’– I will set up facebook and instagram ads for leads and sales

Our Package

Gig Details:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Need Extra Service?

Let Us Know

Recent Works

What Our Clients say

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next

Cloud Hosting

$39

⭐⭐⭐⭐⭐

Start for free and enjoy your first month’s store and POS subscription fee on us.

Get $50 USD to use in the Shopify App Store.

When you start a new business, we will create and set up the store on your behalf for free.

*Note: Store customization fees are applicable.*

When You Create Your Store With Us, Shopify will offer a 25% discount on yearly plans as Well.

When you create a store with us, you may have the chance to receive a $39 to $100+ credit from Shopify in your 3rd or 4th month. This credit can be used to purchase a Shopify plan to help your business run smoothly.

When you create a Shopify store with us, Optosoft-IT will give you $150 USD towards your service expenses. You can use this credit to receive a discount on our service charge for orders over $799 USD.

Get a Free Trial, Click Bellow.